Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Trần Nhật Nguyên
Đề mục:
Môi trường
Ngày xuất bản:
2010
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
bat
Bản quyền:
Viện Nghiên Cứu Phát triển
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Tổng quan về các chương trình tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đánh giá các chương trình tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường tại TPHCM

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
TranNhatNguyen_Danhgiaketquatuyentruyen.pdf 21417040 Kb XemTải