Hình bìa
Loại tài liệu:
Đề tài
Tác giả:
Lê Thanh Hải
Đề mục:
Kinh tế
Ngày xuất bản:
2024
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
bat
Bản quyền:
Viện Nghiên cứu Phát triển TpHCM
Lượt xem:
1
Lượt tải:
0

Nội dung

Nghiên cứu tổng quan các khái niệm, định nghĩa, đặc trưng và quá trình hình thành và phát triển của các mô hình kinh tế chia sẻ trên thế giới. Nghiên cứu các mô hình kinh tế chia sẻ đang hoạt động kinh doanh tại TP.HCM, phân tích, đánh giá các mặt tích cực cũng như tiêu cực, những cơ hội và thách thức của kinh tế chia sẻ tại TP.HCM. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế chia sẻ tại TP.HCM.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
LeThanhHai_kinhtechiase.pdf 2543223 Kb XemTải