Hình bìa
Loại tài liệu:
Hội thảo
Tác giả:
Viện Nghiên cứu Phát triển Tp.HCM, UBND Huyện Nhà Bè
Đề mục:
Đô thị
Ngày xuất bản:
2022
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
bat
Bản quyền:
Viện Nghiên cứu Phát triển TpHCM
Lượt xem:
53
Lượt tải:
0

Nội dung

Mục tiêu của hội thảo là: - Tổng kết thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của huyện Nhà Bè; đánh giá tiềm năng, lợi thế cũng như xác định các khó khăn, thách thức trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn huyện trong bối cảnh phát triển mới và định hướng xây dựng huyện Nhà Bè trở thành Đô thị vệ tinh của Thành phố. - Tập hợp các luận cứ khoa học làm cơ sở tư vấn chính sách cho các cấp lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện; hướng đến khai thác tối ưu tiềm năng, phát huy thế mạnh của Huyện trong thu hút đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư. - Tạo diễn đàn khoa học để các nhà lãnh đạo, quản lý; các chuyên gia, các nhà khoa học; các cơ quan, đơn vị có liên quan; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp làm cơ sở khoa học để định hướng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện Nhà Bè, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Nhà Bè trở thành Đô thị vệ tinh của Thành phố Bao gồm hơn 30 bài viết tham luận đáp ứng mục tiêu của hội thảo, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Cơ sở lý luận và pháp lý cho sự hình thành, phát triển của đô thị vệ tinh nói chung và huyện Nhà Bè nói riêng; những tiềm năng và lợi thế của huyện Nhà Bè trong định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh của Thành phố và các kiến nghị giải pháp đối với sự phát triển của Huyện trong thời gian tới

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Kỷ yếu HTKH - Tiềm năng và triển vọng phát triển huyện Nhà Bè - bản final_compressed.pdf 18612323 Kb XemTải