Hình bìa
Loại tài liệu:
Hội thảo
Tác giả:
Viện Nghiên cứu Xã hội TpHCM
Đề mục:
Xã hội
Ngày xuất bản:
2006
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
bat
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Cung cấp những vấn đề lý luận chung về thế giới về chính quyền đô thị hiện đại, những kinh nghiệm thực tiễn của các nước trên thế giới, bài học rút ra từ thực tiễn Tp.HCM, những ý tưởng và kiến nghị về việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị hiện đại. Do hạn chế về thời gian và năng lực thực hiện, nên cuốn kỷ yếu sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Xay dung cp do thi_P3_4_5 (1).pdf 22180334 Kb XemTải
Xay dung cp do thi_phancuoi.pdf 36583912 Kb XemTải
Xây dung cp do thi_P1_2.pdf 39857397 Kb XemTải