Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Cục Thống kê Tp Hồ Chí Minh
Đề mục:
Niên giám thống kê
Nhà xuất bản:
Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản:
2023
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
bat
Lượt xem:
31
Lượt tải:
2

Nội dung

Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có một phần số liệu của toàn quốc nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, niên giám còn bao gồm đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội của Thành phố trong năm 2021.

Từ ngày 01/01/2021, thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Vì vậy, trong niên giám này các số liệu trước năm 2021 của thành phố Thủ Đức sẽ được cộng gộp từ ba quận trên. 


Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
STATISTICAL YEARBOOK OF HO CHI MINH CITY 2022.pdf 8982580 Kb XemTải