Giới thiệu sách: Lịch sử chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 2015)

  • 17/03/2023
  • 280
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Bộ sách Lịch sử chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 2015) với tổng dung lượng hơn 1.000 trang, là một trong những công trình đồ sộ về lịch sử chính quyền địa phương; góp phần tái hiện nhằm tổng kết tương đối đầy đủ, toàn diện, có hệ thống quá trình ra đời và phát triển về tổ chức và hoạt động của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh qua các chặng đường gian khổ nhưng rất anh hùng trên địa bàn trọng điểm của cả nước trong thời chiến lẫn thời bình. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý trong quá trình lãnh đạo, điều hành bộ máy. Bộ sách được chia làm 3 tập, gồm:

Tập I: Chính quyền cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong công cuộc kháng chiến chống xâm lược (1945 - 1975).

Tập II: Chính quyền nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2015).

Tập III: Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh - Sự kiện và tư liệu.

Đây là tài liệu quan trọng, góp phần tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Thành phố, nâng cao lòng tự hào, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, ngày càng vững mạnh, trong sạch và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại.

Sách hiện đang lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển TpHCM