Trụ sở chính:​ Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh​

Email: libhids@tphcm.gov.vn