Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 
Từ lâu nay, Thái Lan vẫn được biết đến như một thiên đường du lịch tại Châu Á. Đất nước mà du lịch đã thật sự trở thành nền kinh tế mũi nhọn, chiếm hơn 6,5% tổng thu nhập quốc dân. Bên cạnh đó Thái Lan cũng là một đất nước có nền khoa học công nghệ tương đối phát triển, tuy chưa thể sánh bằng các nước như Hoa Kỳ, Châu Âu hay Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng có thể nói là đã đi trước Việt Nam ta cả một thập kỷ. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng dành cho khoa học công nghệ rất tốt, các cơ sở như: Cơ quan Phát triển KHCN Thái Lan (NSTDA), Trung tâm Quan sát Trái đất, Trường đại học Thammasat, Viện Nghiên cứu KHCN quốc gia (TISTR), Vụ Dịch vụ khoa học... đều nằm trên những khuôn viên rộng lớn với trang bị nghiên cứu khá hiện đại. Đi đôi với lãnh vực khoa học công nghệ, thư viện đóng một vai trò vô cùng quan trọng, từ sự đầu tư phát triển cho ngành thư viện có thể thấy lên sự quan tâm của chính phủ Thái Lan dành cho khoa học, nghiên cứu và giáo dục. Tại các cơ quan nghiên cứu quan trọng, các trường Đại học nổi tiếng đều có một hệ thống thư viện hiện đại với những công nghệ tiên tiến nhất. Trong khuôn khổ bài viết này xin được giới thiệu về thư viện của một trường Đại học khá nổi tiếng tại Châu Á nói chung và Thái Lan nói riêng – Học viện Công nghệ Châu Á ( AIT) – Bangkok – Thái Lan 
 
 
 
Trong những nghiên cứu, đánh giá về nghèo trước đây, phương pháp đo lường phổ biến vẫn là dựa trên tiêu chí thu nhập và chi tiêu, chuẩn nghèo cũng được xác định dựa trên cơ sở chi phí cho những nhu cầu cơ bản của con người. Trên thực tế, cách tiếp cận theo thu nhập này không còn phù hợp với tính đa chiều của nghèo đói bởi có những chỉ tiêu không thể đo lường qua thu nhập và chi tiêu. Phương pháp đo lường nghèo đa chiều sẽ khắc phục được những nhược điểm của phương pháp tiếp cận cũ, đồng thời giải quyết được nhu cầu thực tế mà người nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ thật sự.