Thư viện có tổng diện tích 179,55 mét vuông được bố trí có 1 Phòng đọc lớn có diện tích 36,5 mét vuông, vừa là nơi làm việc cho nhân viên thư viện, vừa là nơi phục vụ bạn đọc và 4 phòng khác làm 2 kho chứa sách, tài liệu của thư viện tại tầng 2, tòa nhà số 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.


Trong đó kho 1 là chứa sách tiếng Việt, và sách tiếng Anh do Tổ chức Ngân hàng Thế giới và một số tổ chức khác tặng  khoảng 10.000 bản sác, kho 2 là kho sách tiếng Hoa, tiếng Pháp và tiếng Anh cùng một số ngôn ngữ khác do một thư viện cá nhân ở Canada trao tặng.


Ngoài ra tại Phòng đọc lớn có trưng bày 02 tủ đề tài nghiên cứu khoa học, 01 kệ kỷ yếu tài liệu hội thảo, 01 kệ sách của Viện tham gia xuất bản; 01 kệ giới thiệu sách và tạp chí và 02 kệ sách mới.