GIỚI THIỆU VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TP.HCM


Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc ​Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM là một thư viện đa ngành, được thành lập trên cơ sở sáp nhập tài liệu từ thư viện Viện Kinh tế và thư viện Viện Nghiên cứu Xã hội. Hiện nay, thư viện được bố trí tại tầng 2, tòa nhà số 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.


Mục tiêu của Thư viện là từng bước cải tiến để trở thành một thư viện hiện đại, ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý và sử dụng thư viện, cung cấp các dịch vụ thông tin thư viện phù hợp với nhu cầu của đội ngũ cán bộ, chuyên viên nghiên cứu đang công tác tại Viện và các đơn vị khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.